Accueil > Brochures > Collection esperanto > Kio estas CNT ? Kio estas anarko-sindikatismo ?

Kio estas CNT ? Kio estas anarko-sindikatismo ?

Publié le 14 avril 2008

Kun internacia laborista asocio statutoj

La kapitalisma sistemo ne reformeblas ; oni devas forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por trafi tiun an on devas esti en plena akordo kun la celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en sangbanego. Tiamaniere, la ideo mem pri revolucio i is ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni anarkosindikatistoj, laû ni liberecanoj, nenio an os sen la konscia kaj lar a helpo de la plimulto de la popolo. Al iuj gravaj senpacienculoj, al iuj superismaj
antaûgvardioj, al iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni diras, ke ni ne rilatas al vi, ar la socio, kiun vi naskos per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj de kelkaj, iam ne anstataûo la impeton de iuj.

Contact


Envoyer un message